fbpx

Handelsbetingelser

 

Generelle oplysninger

Juridisk navn: BestSecurity.dk ApS
Organisationsform: ApS
CVR. nr: 38821148
Adresse: Christians Brygge 28, 1559 København V
E-mailadresse: hello@bestsecurity.dk
Telefonnummer: (+45) 82 82 82 35

1. INTRODUKTION TIL HANDELSBETINGELSERNE

1.1 Disse handelsbetingelser gælder for enhver bestilling af, køb af, modtagelse af, brug af og aftale om BestSecuritys produkter.

1.2 BestSecurity tager forbehold for at ændre disse handelsbetingelser. Det er handelsbetingelserne gældende på tidspunktet for afgivelsen af en ordre til BestSecurity, som finder anvendelse.   

2. BESTSECURITYS PRODUKTER, HJEMMESIDE OG KUNDER

2.1 BestSecurity sælger og leverer følgende produkter (”Produkterne”):

 1. IT-support,
 2. Reparations- og vedligeholdelsesarbejde af IT-udstyr og IT-systemer,
 3. Antivirusprogram og anden sikkerhedssoftware,
 4. Online backup løsning via cloud,
 5. Elektronisk udstyr, fx laptop, og andet IT-udstyr.

2.2 Produkterne, herunder egenskaber, type og art, er beskrevet på BestSecuritys hjemmeside  www.bestsecurity.dk (”Hjemmesiden”).

2.3 BestSecurity leverer Produkterne til både forbrugere og erhvervsdrivende (samlet ”Kunden”).

3. FORBRUGERKØB AF PRODUKTERNE OG BETALING

3.1 Forbrugere kan kun bestille Produkterne på Hjemmesiden via webshoppen, der angiver Produkternes pris inklusive moms, mængde, type og beskrivelse.

3.2 Ved bestilling af et Produkt via webshoppen indgår forbrugeren og BestSecurity en bindende aftale om BestSecuritys levering af og forbrugerens betaling for det bestilte Produkt.

3.3 Inden forbrugeren afgiver en endelig ordre via webshoppen, vises ordrens indhold med de bestilte Produkter og den totale pris inklusive moms og eventuelle leveringsomkostninger samt eventuel leveringsadresse.

3.4 Ved endelig afgivelse af en ordre, skal forbrugeren foretage betaling på webshoppen. Beløbet hæves først på For digitale produkter/ydelser der afsendes elektronisk, betyder det at beløbet hæves i umiddelbar tilknytning til afgivelse af ordren, da du samtidig modtager din vare/ydelse.

Reservation af beløb
Betaler du med et internationalt betalingskort, reserveres beløbet med det samme. Pengene reserveres på dit kort eller konto indtil:

1) Vi trækker beløbet, når vi sender varen, eller
2) pengene frigives ifølge aftale med din kortudsteder. 

Mastercard, VISA, VISA/DANKORT, Mobilepay & Mobilepay Subscriptons

Du kan læse mere om reglerne for dit specifikke kort hos din kortudsteder. 

Vi tager ikke kortgebyrer.

Ved køb med ViaBill vil du først modtage dine varer. Herefter skal du betale din månedsydelse samme dato hver måned.

Betaler du ikke til tiden, vil der blive pålagt et gebyr. Hvis du fortryder dit køb, ophører aftalen om betaling hos ViaBill.

Læs mere her: https://viabill.com/dk/legal/viabill/ 

4. FORTRYDELSESRET FOR FORBRUGERE

4.1 Forbrugere har fortrydelsesret efter de til enhver tid gældende lovregler.

4.2 Fortrydelsesretten gælder ikke i følgende tilfælde:

Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis
a) leveringen af det digitale indhold ikke sker mod betaling eller
b) udførelsen er påbegyndt med dit forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at du dermed mister sin fortrydelsesret, når vi har givet en bekræftelse på varigt medium.

Levering af ikke-finansielle ydelser, der enten ikke sker mod betaling eller er færdigleveret, hvis du forinden har accepteret at ydelsen sættes i gang, og at din fortrydelsesret dermed mistes.

4.3 Ved køb af Produkter, der ikke er oplistet i pkt. 4.2 , har forbrugeren 14 dages

fortrydelsesret, som starter på den dag, hvor Produktet modtages.

4.4 Ved udøvelse af fortrydelsesretten skal forbrugeren inden for fortrydelsesfristen i pkt. 4.3 give BestSecurity meddelelse herom, der kan sendes til opsig@bestsecurity.dk eller pr. brev til BestSecuritys adresse. Forbrugeren kan vælge at benytte standardfortrydelsesformularen, der findes i bunden af disse handelsbetingelser.

4.5 Forbrugeren kan ikke udøve sin fortrydelsesret ved blot at nægte modtagelse af Produktet uden samtidig at give BestSecurity meddelelse i henhold til pkt. 4.4.

4.6 Forbrugeren skal sende det pågældende Produkt retur til BestSecurity, uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, forbrugeren har meddelt ønske om at fortryde købet. Hvis Produktet ikke returneres, bortfalder fortrydelsesretten.

4.7 Forbrugeren afholder selv udgifterne til tilbagelevering af Produkterne. Forbrugeren bærer risikoen for Produkterne, indtil BestSecurity har modtaget Produkterne.

4.8 Forbrugeren hæfter for forringelse af værdien af returnerede Produkter, som skyldes anden håndtering af Produktet, end hvad der er nødvendigt for at fastslå Produktets art, egenskaber og den måde, Produktet fungerer på.

4.9 Ved udøvelse af fortrydelsesretten har forbrugeren krav på tilbagebetaling af Produktets handelsmæssige værdi ved returneringen samt eventuelle betalte leveringsomkostninger.

4.10 BestSecurity anbefaler, at Produkter returneres i original emballage. Hvis den originale emballage mangler, kan det muligvis medføre en forringelse af Produktets handelsmæssige værdi.

4.11 BestSecurity foretager tilbagebetaling uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter modtagelse af forbrugerens meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.

4.12 Tilbagebetalingen sker med samme betalingsmiddel, som forbrugeren benyttede ved købet, medmindre andet er aftalt. Vi kan tilbageholde betalingen indtil vi har modtaget varen, medmindre du sender os dokumentation for at have returneret den.

Fortrydelsesret på abonnementer

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, vi har lavet aftalen.[i] 

Fristen indebærer, at du har 14 dage fra aftaledagen til at give os besked om, at du vil fortryde. Du kan sende en mail til (opsig@bestsecurity.dk) eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i betingelserne.

 

Tilbagebetaling

Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage.

Har du givet dit samtykke til, at leveringen kan gå i gang, og ønsker du alligevel at fortryde, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling, for den del af abonnementet, der allerede er leveret[ii]. (indsæt beløbet som kunden skal betale eller en udregning.)[iii]

Vi refunderer beløbet til dig uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget besked om at du vil fortryde aftalen. Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

5. ERHVERVSKØB AF PRODUKTERNE OG BETALING

5.1 I erhvervskøb kan Produkterne ikke bestilles via BestSecuritys webshop.

5.2 Ved erhvervsdrivendes bestilling af Produkterne kontaktes BestSecurity, der udarbejder et skriftligt tilbud, som indeholder den erhvervsdrivendes bestilling og angiver den totale købspris. Disse handelsbetingelser udgør en integreret del af tilbuddet.

5.3 Ved den erhvervsdrivendes underskrivning af tilbuddet afgives en ordre, der ikke udgør en juridisk bindende aftale. BestSecurity har derfor mulighed for at afvise ordren bl.a. som følge af trykfejl, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer.

5.4 Der er indgået en bindende aftale, når den erhvervsdrivende og BestSecurity har underskrevet tilbuddet.

5.5 Efter indgåelse af en bindende aftale, fremsender BestSecurity faktura til den erhvervsdrivende.

6. SOFTWARE, LICENS OG IMMATERIELLE RETTIGHEDER

6.1 Kundens brug af nogle af Produkterne kræver, at Kunden downloader og installerer et program (”Software”).

6.2 BestSecurity samarbejder med S.C. BITDEFENDER S.R.L. (”Bitdefender”) om salg af Bitdefenders software. Bitdefenders vilkår og licensbetingelser kan findes via dette link: https://www.bitdefender.com/site/view/legal-eula.html.

6.3 BestSecurity samarbejder med Trend Micro EMEA Limited (“TrendMicro”) om salg af TrendMicros software. TrendMicros vilkår og slutbrugerenlicens aftale, kan findes via dette link: https://www.trendmicro.com/en_be/about/legal.html#

6.4 Hvis Bitdefender er licenshaver af Softwaren, skal Kunden ved installation af Softwaren acceptere Bitdefenders licensbetingelser for brug af Softwaren. Licensbetingelser skal gennemgås og særskilt accepteres af Kunden, når Softwaren installeres. Kunden indgår således et direkte aftaleforhold med Bitdefender, som BestSecurity alene formidler og ikke er part i.

6.5 Hvis TrendMicro er licenshaver af Softwaren, skal Kunden ved installation af Softwaren acceptere TrendMicros licensbetingelser for brug af Softwaren. Licensbetingelser skal gennemgås og særskilt accepteres af Kunden, når Softwaren installeres. Kunden indgår således et direkte aftaleforhold med TrendMicro, som BestSecurity alene formidler og ikke er part i.

6.6 Hvis licenshaver af Softwaren er BestSecurity, giver BestSecurity til Kunden enbegrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, personlig og genkaldelig licens til at bruge Softwaren til det formål, som følger af Softwarens beskrivelse og natur. Licensen gælder i den licensperiode, der er angivet i ordrebekræftelsen.

6.7 Kunden overtager ingen immaterielle rettigheder, ophavsrettigheder eller andre rettigheder ud over den brugsret, der medfølger en licens.

6.8 Kunden har ikke ret til at kopiere, integrere, benytte, kombinere, videregive, foretage reverse engineering, eller på anden måde (mis)bruge eller krænke BestSecuritys, Bitdefenders eller TrendMicros rettigheder.

6.9 Enhver krænkelse af BestSecuritys, Bitdefenders eller TrendMicro rettigheder eller anden overtrædelse af bestemmelser i dette afsnit kan medføre erstatningsansvar og retsforfølgelse, herunder nedlæggelse af fogedforbud, samt at licensen ophæves.

7. LEVERING AF FYSISKE PRODUKTER

7.1 BestSecurity leverer fysiske varer inden for Danmarks grænser, og der kan være begrænsninger og/eller forsinkelser ved levering til ikke-brofaste øer.

7.2 Levering af fysiske varer sker med PostNord, GLS, DHL, DAO eller andet anerkendt fragtselskab. Eventuelle leveringsomkostninger vil fremgå på webshoppen ved ordreafgivelsen.

7.3 Leveringstiden er de til enhver tid gældende leveringstider for det valgte fragtselskab. Leveringen vil ske inden for 14 hverdage.

8. KLIPPEKORTSLØSNING TIL IT-SUPPORT

8.1 BestSecurity tilbyder, at Kunden kan betale for IT-support med en klippekortsløsning. Klippekortløsningen sælges på samme måde som BestSecuritys øvrige Produkter.

8.2 Klippekortene sælges med forskelligt indhold og forskellige antal supporttimer. Hvert klippekort opgøres i antal halve timer.

8.3 Kundens brug af IT-support afskrives på Kundens klippekort efter hver påbegyndt halve time.

9. OPSIGELSE AF ABONNEMENTER

9.1 Forbrugere kan i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 28 opsige abonnementer med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, når der er gået 5 måneder efter abonnementsaftalens indgåelse, forudsat at abonnementsperioden løber længere end 1 år, eller prisen for hele abonnementet overstiger 2.000.

9.2 Opsigelse efter pkt. 9.1 skal ske skriftligt til BestSecurity. Manglende betaling udgør ikke opsigelse.

9.3 Har forbrugeren betalt for en abonnementsperiode, som ligger efter tidspunktet for aftalens ophør ifølge opsigelsen, vil forbrugeren modtage tilbagebetaling for denne abonnementsperiode. Tilbagebetalingen sker til et kontonummer eller til et kreditkort oplyst af forbrugeren. Tilbagebetalingen opgøres efter den på købstidspunktet gældende pris for det pågældende abonnement.

10. BESTSECURITYS OPSIGELSE OG FLYTNING AF ONLINE BACKUP LØSNING (VIA CLOUD)

10.1 BestSecurity forbeholder sig retten til at afvise, suspendere, stoppe eller opsige levering af sin online backup løsning via cloud (”Cloud Løsningen”) til en Kunde, hvis Kunden ikke overholder BestSecuritys betingelser, eller hvis Kunden (mis)bruger Cloud Løsningen på en måde, der kan skade BestSecurity.

10.2 Medmindre der er tale om særligt alvorlige forhold, vil BestSecurity sende Kunden et varsel, inden BestSecurity opsiger Cloud Løsningen.

10.3 Hvis BestSecurity suspenderer eller opsiger Cloud Løsningen, gives kunden en frist til at hente og flytte sine filer fra Cloud Løsningen.

10.4 Hvis kunden misligholder aftalen, og BestSecurity derfor ophæver aftalen, vil der alene ske tilbagebetaling for den del af licensperioden som ligger efter bindingsperiodens opgør.

10.5 BestSecurity er berettiget til løbende at ændre, forbedre og opdatere Cloud Løsningen, forudsat det ikke medfører en forringelse af Cloud Løsningen. BestSecurity er berettiget til at flytte Kunden fra en Cloud Løsningen til en anden Cloud Løsningen, forudsat at det sker med et varsel på mindst 1 måned, og forudsat at flytningen ikke medfører en forringelse af den Cloud Løsningen, der leveres til Kunden.

11. REKLAMATIONSRET OG MANGLER VED DE LEVEREDE PRODUKTER

11.1 Købelovens regler om mangler finder anvendelse på køb hos BestSecurity.

11.2 Forbrugere har reklamationsret i 24 måneder fra modtagelse af Produktet. Forbrugere skal reklamere over mangler, inden for rimelig tid efter forbrugeren har eller burde have opdaget manglen. Rimelig tid er altid mindst 2 måneder.


Digitalt indhold/digital tjeneste
Hvis der er tale om løbende levering af digitalt indhold eller den digitale tjeneste i en vare med digitale elementer, vil reklamationsfristen for de digitale elementer udløbe, når leveringen er sket.

Ved løbende levering af digitalt indhold eller digitale tjenester, vil reklamationsfristen udløbe to måneder efter, at sidste levering er sket.

11.3 Erhvervsdrivende skal reklamere over mangler, uden ugrundet ophold efter den erhvervsdrivende har eller burde have opdaget manglen.

11.4 Manglende overholdelse af ovennævnte reklamationsfrister medfører, at Kunden fortaber sin reklamationsret.

11.5 Ved reklamationer skal manglen beskrives og i nødvendigt omfang dokumenteres. BestSecurity kan afvise en reklamation, hvis Kunden – trods opfordringer – ikke i rimeligt omfang leverer de nødvendige oplysninger for at behandle reklamationen.

11.6 Hvis en reklamation er berettiget, kan Kunden enten kan få Produktet repareret eller ombyttet, eller Kunden kan modtage et afslag i prisen i henhold til Købelovens

11.7. Hvis manglen er væsentlig, kan Kunden ophæve aftalen og forlange tilbagelevering af ydelserne.

Er reklamationen på varer berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage. Husk også at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.  

12. KUNDEKONTO HOS BESTSECURITY

12.1 Ved Kundens køb af Produkter hos BestSecurity oprettes en kundekonto for Kunden. Via kundekontoen kan Kunden bl.a. få adgang til sin eventuelt købte Cloud Løsningen.

12.2 Efter Kundens betaling modtager Kunden en e-mail med login-oplysninger. Det er Kundens ansvar at ændre sine login-oplysninger.

12.3 Kundekontoen er personligt og må ikke deles med tredjemand. Kunden er selv ansvarlig for at beskytte sin adgangskode til kundekontoen.

12.4 Kunden skal straks underrette BestSecurity på info@bestsecurity.dk, hvis Kunden registrerer eller mistænker nogen form for ulovlig adgang eller aktivitet på sin kundekonto.

13. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

13.1 I forbindelse med BestSecuritys levering af en Tjeneste, kan det være nødvendigt indsamle, opbevare og behandle visse personoplysninger om kunden eller en slutbruger hos Kunden.

13.2 BestSecurity indsamler, opbevarer og behandler alene de personoplysninger, der er nødvendige for levering af Produkterne, og som primært omfatter navn, adresse og kontaktoplysninger.

13.3 BestSecurity tager datasikkerhed og forsvarlig beskyttelse af personoplysninger alvorligt. I BestSecuritys cookie- og privatlivspolitik, der findes på Hjemmesiden, kan du læse om, hvordan BestSecurity indsamler, opbevarer og behandler personoplysninger.

14. TAVSHEDSPLIGT

14.1 BestSecurity iagttager ubetinget tavshed med hensyn til alle oplysninger vedrørende Kunden og dennes personoplysninger, som BestSecurity modtager.

14.2 BestSecurity kan bruge underleverandører i forbindelse med levering af Produkterne og driften af Hjemmesiden. BestSecurity er ansvarlig for og sikrer, at eventuelle underleverandører er underlagt tavshedspligt og alene modtager fortrolige oplysninger, når det er nødvendigt.

15. KUNDENS ANSVAR VED BRUG AF PRODUKTERNE

15.1 Kunden må ikke anvende Produkterne til ulovlige aktiviteter eller til aktiviteter, der krænker eller skader BestSecuritys rettigheder eller tredjemandsrettigheder.

15.2 Kunden må ikke uploade spyware eller nogen anden form for skadelig software til Cloud Løsningen. Kunden er ansvarlig for at vedligeholde og beskytte sine filer.

16. ANSVARSFRASKRIVELSE (Kun for erhvervsdrivende)

16.1 BestSecurity garanterer ikke og giver ingen indeståelser for, at Produkterne kan løse og/eller forhindre ethvert IT-relateret problem, fejl, forstyrrelse eller lignende hos Kunden, eller at Produkterne lever op til Kundens forventninger.

16.2 BestSecurity kan ikke pålægges ansvar for fejl, afbrydelser, forstyrrelser, reparation, fejl ved opdatering eller vedligeholdelse af Produkterne, herunder Cloud Løsningen. BestSecurity fraskriver sig ethvert ansvar for Kundens direkte og indirekte skade eller tab, der måtte være konsekvensen af brugen af eller forkert brug af Produkterne, herunder Cloud Løsningen.

16.3 BestSecurity kan ikke gøres ansvarlig for mangler ved, fejl, afbrydelser, forstyrrelser, reparation og lignende, som direkte eller indirekte skyldes Bitdefender eller anden tredjemand.

16.4 BestSecurity kan ikke pålægges ansvar for force majeure-lignende situationer og forhold, hvorved forstås forhold uden for BestSecuritys kontrol, herunder bl.a. og ikke begrænset til lovændringer, ændringer i Bitdefenders eller anden tredjemands systemer, strejker og lockout, offentlige påbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører m.v.

16.5 BestSecurity er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for Kundens driftstab, avancetab, følgetab eller andre indirekte tab, som direkte eller indirekte forvoldes af de Produkter, der er leveret af BestSecurity.

16.6 BestSecurity fraskriver sig ethvert ansvar for datatab, datalækager, datatyveri og Kundens øvrige skader og tab relateret til brugen af Cloud Løsningen eller relateret til Kundens genskabelse af data.

16.7 BestSecuritys ansvar kan i ingen tilfælde overstige den af Kunden betalte købesum for det Produkt, hvorved BestSecurity har pådraget sig et ansvar.

ANSVARSFRASKRIVELSE (for forbrugere)
BestSecurity er alene ansvarlige, hvis det følger af dansk rets ufravigelige regler.

17. GYLDIGHED

17.1 Hvis en eller flere bestemmelser i disse handelsbetingelser måtte blive anset for ugyldige, umulig at håndhæve eller ikke-bindende, forbliver Kunden bundet af alle de øvrige bestemmelser. I sådanne tilfælde skal en erstattende bestemmelse med lignende effekt som den ugyldige eller ikke-bindende bestemmelse accepteres.

18. KLAGEADGANG FOR FORBRUGERE

18.1 Forbrugere, der ønsker at klage over et køb, skal kontakte BestSecuritys kundeservice på hello@bestsecurity.dk eller ringe til +45 82 82 82 35.

18.2 Forbrugere, der er uenig i BestSecurity behandling af en klage, kan sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg
www.naevneneshus.dk

For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet.

18.3 Hvis en forbruger har bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan klagen sendes til EU-Kommissionens online klageportal via følgende link:  https://ec.europa.eu/odr

19. LOVVALG OG VÆRNETING

19.1 Enhver tvist vedrørende mellem BestSecurity og en Kunde vedrørende bl.a. aftaleindgåelse, disse handelsbetingelser og BestSecuritys levering af Produkter, herunder omfang og gyldighed, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Københavns byret.

Standard fortrydelsesformular
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:

BestSecurity.dk ApS
Christians Brygge 28, 1 sal.
1559 København V
E-mail: hello@bestsecurity.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:

____________________________________________________________________________________________

Bestilt den: _______________________________ Modtaget den: ____________________________________

Forbrugerens navn: _____________________________________________________________________________________________

Forbrugerens adresse: _____________________________________________________________________________________________

Forbrugerens underskrift: __________________________________________ Dato: ______________________

(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Senest opdateret: 18. Januar 2024

[i] Vær opmærksom på, at der gælder særlige regler ved levering af digitalt indhold- se nedenfor under undtagelser til fortrydelsesretten.

Disse abonnementsydelser er undtaget fortrydelsesretten:                               

 • Levering af digitalt indhold, f.eks. computerprogrammer, apps, spil, musik, film mv., 

som ikke leveres fysisk på f.eks. CD eller DVD, hvis kunden forinden har accepteret at udførelsen sættes i gang og at fortrydelsesretten dermed mistes,

Hvis abonnementet vedrører levering af digitale ydelser, fx streaming af indhold eller et abonnement på en e-avis, er det vigtigt, at I inden I laver aftalen, indhenter kundens udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at der ikke er fortrydelsesret på abonnementet. Dette kan fx gøres ved, at kunden skal sætte en markering i en afkrydsningsboks. Den tilhørende tekst skal i så fald indeholde oplysninger om, at kunden ved at sætte sit flueben i boksen samtykker til og anerkender, at der ikke er fortrydelsesret på den abonnementet.

[ii] Kunden kan pålægges at tilbagebetale for den del af abonnementet der er leveret, når kunden fortryder, hvis:

 • Kunden udtrykkeligt har anmodet om, at I begyndte at levere ydelsen inden udløbet af 14-dagesfristen, og
 • I godtgør, at I inden aftalen blev lavet, har oplyst:
  • At der er fortrydelsesret og betingelserne for fortrydelsesretten mv., og
  • At kunden skal betale rimelige omkostninger for den del af ydelsen, der er leveret, inden kundens fortrydelse, hvis kunden fortryder en aftale om en ydelse, som kunden har bedt om at få leveret inden fristens udløb, og
  • Hvilket beløb kunden skal betale, hvis fortrydelsesretten udnyttes.

[iii] Det kan være vanskeligt at sige præcist, hvilket beløb kunden vil komme til at betale, da I ikke kan vide, om aftalen fortrydes efter fx 2, 5 eller 14 dage. Er der tale om en ydelse af en bestemt varighed, må beløbet fastsættes som en pris pr. dag set i forhold til den fulde opfyldelse af aftalen.

Hvis der er tale om en løbende aftale af ubestemt varighed – fx et telefonabonnement – kan prisen fastsættes pr. dag set i forhold til opfyldelse af aftalen i en 1-årig periode. Ved en fortrydelse 6 dage efter at abonnementet er aktiveret, skal kunden således betale 6/360 af prisen for et års abonnement.

Kunden kan afkræves betaling for eventuelle rimelige stiftelsesomkostninger mv. i det omfang, ydelsen er leveret til kunden som en led i aftalens indgåelse/opfyldelse. Skal der betales et rimeligt oprettelses- eller tilslutningsgebyr, skal dette oplyses.

Er der tale om en aftale om en internetforbindelse, og skal der etableres en tilslutning til nettet, skal det oplyses, hvad prisen for denne tilslutning vil være, hvis kunden fortryder aftalen.

OBS: Hvis I ikke har oplyst om fortrydelsesretten og det beløb, der skal betales ved fortrydelse inden aftalen blev lavet, skal kunden ikke betale for den del af ydelsen, der er leveret.

bestsecurity favikon

Skal vi hjælpe dig?

Book et møde med en konsulent og modtag et opkald indenfor 24 timer.

Så finder vi den rigtige løsning til dig og din virksomhed.

bestsecurity favikon

Skal vi hjælpe dig?

Book et møde med en konsulent og modtag et opkald indenfor 24 timer.

Så finder vi den rigtige IT-løsning til dig.