fbpx

Licensbetingelser

MEDDELELSE TIL ALLE BRUGERE: LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.
VED ÅBNING AF DENNE PAKKE, BRUD AF SEGLET, VED AT VÆLGE “JEG ACCEPTERER”, “OK,”, “FORTSÆT”, “JA”, ELLER VED AT INSTALLERE ELLER GØRE BRUG AF SOFTWAREN PÅ NOGEN MÅDE, BEKRÆFTER DU DIN KOMPLETTE FORSTÅELSE OG ACCEPT AF VILKÅR FOR DENNE AFTALE.

Hvis softwaren er downloadet fra hjemmesiden (Enten betalt eller prøveversion), vil denne aftale blive accepteret og en kontrakt dannet når du vælger “Jeg Accepterer”, “OK” eller “Ja” knapperne eller boksen nedenfor inden downloadning eller installationen.

HVIS DU IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU LADE VÆRE MED AT INSTALLERE ELLER FÅ ADGANG TIL SOFTWAREN OG KONTAKT SÅ DIN SÆLGER ELLER KUNDESERVICE VEDRØRENDE OPLYSNINGER OM, HVORDAN AT DU KAN FÅ TILBAGEBETALT DE PENGE DU BETALTE FOR SOFTWAREN TIL ENHVER TID UNDER FJORTEN (14) DAGS PERIODEN EFTER KØBSDATOEN. 

REGISTRERING AF PRODUKTET
Ved at acceptere denne aftale, accepterer du at registrere dit software. Registrering kræver et gyldigt serie-nummer på produktet og en gyldig e-mail adresse til fornyelse og andre meddelelser.

BestSecurity-kontoen er nødvendig for aktivering af online-funktioner, som anført i produktdokumentation.

Denne Licensaftale dækker BestSecurity Produkter til hjemmebrugere og kontor-brugere licens til dig, herunder relateret dokumentation og eventuelle opdateringer og opgraderinger af de programmer, der leveres til dig under den købte licens eller enhver relateret serviceaftale, som defineret i dokumentationen og enhver kopi af disse elementer. Denne Licensaftale er en juridisk aftale mellem dig (enten en enkeltperson eller en juridisk person) og BestSecurity for brug af BestSecurity software produkt identificeret ovenfor, hvilket omfatter computer software og tjenester, og kan omfatte tilknyttede medier, trykte materialer og “online”eller elektronisk dokumentation (herefter benævnt som “BestSecurity Produkt”) som er beskyttet af internationale love om ophavsret og internationale traktater. Ved at installere, kopiere eller bruge BestSecurity Produktet, accepterer du at være bundet af vilkårene i denne aftale.

TILDELING AF LICENS
BestSecurity Produktet er beskyttet af ophavsretlige love og internationale traktater om ophavsret samt andre immaterielle love og traktater. BestSecurity produkt er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver Dem kun visse rettigheder til at bruge BestSecurity Produktet. BestSecurity forbeholder sig alle andre rettigheder. Medmindre gældende lovgivning giver dig flere rettigheder til trods for denne begrænsning, må du kun bruge BestSecurity Produktet som tilladt udtrykkeligt i denne aftale. BestSecurity tildeler Dem hermed og kun dig følgende ikke-eksklusiv, begrænset, ikke-overdragelig, ikke-underlicenserbar og royalty-bærende licens til at bruge BestSecurity Produktet.

Du vil have visse rettigheder til at bruge BestSecurity Produktet i licensens løbetid, som begynder på datoen af Deres indledende installation af BestSecurity produktet, uanset antallet af kopier som du har tilladelse til at bruge, og skal vare i tidsperioden angivet i dokumentationen eller den gældende ordrebekræftelse fra BestSecurity distributør eller forhandler, hvorfra du har erhvervet BestSecurity Produktet. BestSecurity Produktet kan deaktiveres automatisk ved udløbet af tilladelsesperioden, og du vil herefter ikke være berettiget til at modtage nogen funktion eller indholds-opdateringer til BestSecurity Produktet.

Du må bruge en kopi af BestSecurity Produktet per computer. Hvis et større nummer af kopier og/eller antal af computere er specificeret I salgstransaktion dokumentationen fra den autoriserede distributør eller forhandler som du har erhvervet BestSecurity Produktet fra, har du ret til at kopiere BestSecurity produktet I overensstemmelse med sådanne specifikationer.
Du kan lave en kopi af BestSecurity Produktet til sikkerhedskopiering eller arkivering; Hvis BestSecurity produktet understøtter flere platforme eller sprog, hvis du modtager BestSecurity Produktet på flere medier, hvis du på anden måde modtager flere kopier af BestSecurity produktet eller hvis du modtager BestSecurity Produktet sammen med anden software. Det samlede antal computere der har versioner af BestSecurity Produktet installeret, kan ikke overstige det tilladte antal.

Under installationen, kan BestSecurity Produktet tillade sig at afinstallere eller deaktivere andre sikkerheds-produkter, hvis sådanne produkter eller funktioner er uforenelige med BestSecurity Produktet

 

LICENSVILKÅR
Du vil have visse rettigheder til at bruge BestSecurity Produktet i licensens løbetid, som begynder på datoen for Deres indledende installation af BestSecurity produktet, uanset antallet af kopier, som du har tilladelse til at bruge, og skal vare i tids perioden angivet i dokumentationen eller den gældende ordrebekræftelse fra BestSecurity distributøren eller forhandleren, hvorfra du har erhvervet BestSecurity Produktet.

BestSecurity Produktet kan deaktiveres automatisk ved udløb af tilladelsesperioden, og du vil ikke være berettiget til at modtage nogen funktion eller indholds-opdateringer til BestSecurity Produktet. Hvis du har tilladt BestSecurity at automatisk forny dit abonnement til BestSecurity Produkt ved at oplyse et gyldigt kreditkortnummer, som du har givet til BestSecurity, vil dit abonnement automatisk blive fornyet tredive (30) dage før udløbet af licensen.

Prisen vil ikke være højere end BestSecuritys aktuelle pris oplyst på det tidspunkt aftalen blev indgået. Du skal angive aktuelle, fuldstændige og nøjagtige oplysninger til din faktureringskonto. Du skal omgående opdatere alle oplysninger så dine faktureringsoplysninger er aktuelle, fuldstændige og nøjagtige (såsom, men ikke begrænset til en ændring i faktureringsadresse, kreditkortnummer, eller kreditkort udløbsdato), og du skal straks underrette BestSecurity hvis dit kreditkort annulleres (såsom, men ikke begrænset til, tab eller tyveri). Hvis du undlader at give BestSecurity nogle af de ovennævnte oplysninger, vil automatisk fornyelse ske på eksisterende oplysninger, medmindre du informerer BestSecuritys kundeserviceafdeling på mysecurity.dk/support (eller ethvert andet lokalnummer tilvejebragt af den relevante BestSecurity enhed i dit område) ikke at forny dit abonnement til BestSecurity Produktet mindst tredive (30) dage før udløb af dit abonnement til BestSecurity Produktet og informere dem om dit ønske om ikke at have automatisk abonnements-fornyelse.

Denne aftale ophører automatisk, hvis du ikke overholder nogle af ​​de begrænsninger eller andre krav, der er beskrevet heri. Ved ophør eller udløb af denne aftale, skal du ophøre med at bruge BestSecurity Produktet og destruere alle kopier af BestSecurity og dokumentation. 

OPGRADERINGER
Hvis BestSecurity er mærket som en opgradering, skal du være korrekt licenseret til at bruge et produkt, identificeret af BestSecurity som værende berettiget til opgraderingen for at kunne bruge BestSecurity Produkt. Et BestSecurity Produkt mærket som en opgradering , erstatter og/eller supplerer det produkt, der dannede grundlag for din berettigelse til opgraderingen. Du kan kun bruge det resulterende opgraderede produkt i overensstemmelse med vilkårene i denne Licensaftale. Hvis BestSecurity Produktet er en opgradering af et komponent af en pakke af software-programmer som du har licens til som et enkelt BestSecurity produkt, må det kun blive brugt og overført som en del af det enkelte produkt og det må ikke adskilles til brug for mere end det samlede antal af autoriserede brugere.

Vilkår og betingelser i denne licens erstatter og afløser alle tidligere aftaler, der måtte have eksisteret mellem dig og BestSecurity vedrørende det originale produkt eller det resulterende opgraderede produkt.

COPYRIGHT
Alle rettigheder, titler og interesser i og til BestSecurity og ophavsret til BestSecurity (herunder, men ikke begrænset til, billeder, fotografier, logoer, animationer, video, lyd, musik, tekst og “applets” indarbejdet i BestSecurity), det medfølgende trykte materiale og eventuelle kopier af BestSecurity er ejet af BestSecurity. BestSecurity er beskyttet af ophavsretlige love og internationale traktater. Derfor skal du behandle BestSecurity som ethvert andet ophavsretligt beskyttet materiale.

Du må ikke kopiere trykte materialer, der følger BestSecurity. Du skal producere og indeholde alle meddelelser om ophavsret i deres oprindelige form til samtlige eksemplarer skabt uafhængigt af i hvilken form BestSecurity eksisterer. Du må ikke underlicensiere, leje, sælge, videresælge, udlåne, lease, dele eller på anden måde overføre, med eller uden modydelse, BestSecurity licens.

Du må ikke de-/rekompilere, adskille, skabe afledte værker, ændre, oversætte eller gøre noget forsøg på at rekonstruere eller at opdage kildekoden til BestSecurity eller underliggende ideer, algoritmer, filformater, programmering eller interoperabilitetskomponenternes brugergrænseflader. De må ikke tillade tredjemand at drage fordel af brugen eller funktionaliteten af ​​BestSecurity Produktet. Du må ikke fjerne nogen meddelelser eller etiketter på BestSecurity. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er anført heri, er forbeholdt BestSecurity.

TEKNISK SUPPORT
Visse tekniske supportfunktioner kan udbydes af BestSecurity for produkt-licensens løbetid og kan omfatte live chat med en teknisk support konsulent og/eller bistand fra en teknisk support konsulent via fjerncomputer adgang. Hvis sådanne funktioner tilbydes, og du vælger at få adgang til sådanne tekniske support er det underlagt følgende betingelser: Teknisk support gives fra BestSecurity’s side af, uden garanti af nogen art. Det er alene dit ansvar at fuldføre en sikkerhedskopi af alt dit eksisterende data, software og programmer, før modtagning af teknisk support. I løbet af den tekniske støtte, forbeholder BestSecurity sig rettigheden til at bestemme om det tekniske spørgsmål ligger uden for rammerne af den tekniske support.

BEGRÆNSET GARANTI
BestSecurity garanterer, at de platforme, som BestSecurity er fordelt på, er fri for defekter i en periode på tredive dage fra den dato for levering af BestSecurity til dig. Deres eneste retsmiddel for en overtrædelse af denne garanti vil være, at BestSecurity, efter eget valg, kan erstatte de defekte medier/platforme efter modtagelse af de beskadigede medier/platforme , eller refundere de penge, du har betalt for BestSecurity. BestSecurity garanterer ikke, at BestSecurity vil være uafbrudt eller fejlfri, eller at fejl vil blive rettet. BestSecurity garanterer ikke, at BestSecurity vil opfylde dine krav.

UNDTAGEN SOM UDTRYKKELIGT ANGIVET I DENNE AFTALE, FRASKRIVER BestSecurity ALLE ANDRE GARANTIER DIREKTE ELLER INDIREKTE, I FORBINDELSE MEDMY SECURITY  PRODUKTER, FORBEDRINGR, VEDLIGEHOLDELSE ELLER SUPPORT I FORBINDELSE HERMED, OG ALLE ANDRE MATERIALER (MATERIELLE ELLER IMMATERIELLE ELLER YDELSER AF BestSecurity.

BestSecurity Produktet, som fastsat i denne aftale, kan indeholde funktioner og funktionaliteter, der giver dig ret til at beskytte følsomme oplysninger på din computer. Du vil blive bedt om at angive en adgangskode for at kryptere og beskytte sådanne oplysninger. Du vil ikke være i stand til at inddrive de oplysninger, du har krypteret hvis du mister eller glemmer adgangskoden. Du er klar over, at omfanget af krypteringen, som kan bruges af BestSecurity Produktet bør beskytte dine oplysninger fra den gennemsnitlige computer bruger; Men du anerkender, at krypteringen kan brydes. Du anerkender også, at oplysninger der er krypteret, ikke kan blive dekrypteret hvis din harddisk har beskadiget dele eller bliver ødelagt. BestSecurity kan ikke holdes ansvarlig for adgang til dine oplysninger I den situation at du har givet din adgangskode til en tredjepart, eller har undladt at anvende rimelige bestræbelser på at beskytte sådanne oplysninger, adgangskode, svar på udfordrende spørgsmål eller for brugerfejl.

ANSVARSFRASKRIVELSE AF SKADER
BestSecurity er alene ansvarlig, hvis det følger af dansk rets ufravigelige regler.

Vi anbefaler kraftigt at du sikkerhedskopierer dit data så ofte som muligt. Du skal til enhver tid være under en forpligtelse til at begrænse dit tab.

VIGTIG MEDDELELSE TIL BRUGERE. DETTE SOFTWARE ER IKKE FEJLTOLERANT OG ER IKKE BEREGNET TIL BRUG I ET FARLIGT MILJØ SOM KRÆVER FEJLSIKKER YDELSE. DETTE SOFTWARE ER IKKE BEREGNET TIL BRUG I DRIFTEN AF FLYNAVIGATION, ATOMANLÆG, ELLER KOMMUNIKATIONSSYSTEMER, VÅBENSYSTEMER, DIREKTE ELLER INDIREKTE LIVSUNDERSTØTTENDE SYSTEMER, FLYVEKONTROL, ELLER HVILKET SOM HELST PROGRAM HVOR SYSTEMSVIGT KAN RESULTERE I DØDSFALD, ALVORLIG FYSISK SKADE ELLER SKADE PÅ EJENDOM.

OPDATERINGER
Ved at acceptere denne aftale, anerkender og accepterer du at dit system vil blive brugt til at modtage og servere opdateringer af produktet gennem en peer to peer -protokol. Protokollen vil ikke blive brugt til andet end at sende og modtage BestSecurity-opdateringer af BestSecurity Produktets filer.

SAMTYKKE FOR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION
BestSecurity kan sende dig meddelelser om allerede købte produkter såsom  software og vedligeholdelse abonnementstjenester eller vores brug af de oplysninger, du giver os (“Kommunikation”). BestSecurity sender meddelelser via beskeder internet i programmet eller via email til den primære brugers registrerede emailadresse eller via oplæg på dens hjemmesider. Ved at acceptere denne aftale giver du samtykke til at modtage alle meddelelser gennem kun disse elektroniske platforme/medier og tilkendegiver, at du kan få adgang til meddelelserne.

DATAINDSAMLINGS TEKNOLOGI
BestSecurity informerer dig om at i visse programmer eller produkter, benyttes der af dataindsamlings teknologi for at indsamle tekniske oplysninger (herunder mistænkelige filer), for at forbedre de produktet, for at give relaterede tjenester, for at tilpasse dem, og for at forhindre ikke-licenseret eller ulovlig brug af produktet eller skader som følge af malware produkter. Du accepterer, at BestSecurity kan anvende sådanne oplysninger som en del af de tjenester der leveres i forhold til produktet og til at forebygge og stoppe malware-programmer der kører på din computer. Ved at acceptere denne aftale, anerkender og accepterer du, at den anvendte sikkerhedsteknologi kan scanne trafikken i en upersonlig tilstand for at opdage malware og forebygge skader som følge af malware produkter. Du anerkender og accepterer, at BestSecurity kan levere opdateringer eller tilføjelser til dit program eller produkt som bliver automatisk hentet ned på din computer. Ved accept af denne aftale, accepterer du at uploade eksekverbare filer med henblik på at blive scannet af BestSecurity servere. Ligeledes med henblik på brug af programmet, kan du blive nødt til at give BestSecurity visse personoplysninger. BestSecurity fortæller dig, at det vil behandle dine personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning og som er etableret på dens fortrolighedspolitik.

Fra tid til anden kan BestSecurity Produktet indsamle visse oplysninger fra den computer, hvor den er installeret, som kan omfatte: Oplysninger om potentielle sikkerhedsrisici samt webadresser på besøgte websteder som BestSecurity Produktet anser som potentielt bedragerisk. De webadresser kan indeholde personlig identificerbare oplysninger, som et potentielt bedragerisk websted forsøger at samle uden din tilladelse. Denne information indsamles af BestSecurity med henblik på at evaluere og forbedre BestSecuritys evne for at afsløre ondsindet adfærd, potentielle bedrageriske websteder og andre sikkerhedsrisici på internettet. Denne information vil ikke blive koordineret med nogle personligt identificerbare oplysninger.

– URL’er af hjemmesider besøges, samt søgeord og søgeresultater, hvis den funktion at browserens værktøjslinje er aktiveret. Denne information indsamles af BestSecurity med henblik på at evaluere og rådgive dig vedrørende potentielle trusler og risici, der kan være forbundet med et bestemt websted, før du ser det. Denne information vil ikke blive koordineret med noget personligt identificerbar oplysning.

– Eksekverbare filer der er identificeret som potentiel malware, herunder oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet af sådanne filer på tidspunktet af installationen. Disse filer sendes til BestSecurity ved hjælp af BestSecurity Produktets automatiske indsendelse funktion. De indsamlede filer kan indeholde personligt identificerbare oplysninger, som er opnået ved malware uden din tilladelse. Filer af denne type bliver indsamlet af BestSecurity kun med henblik på at forbedre muligheden for at afsløre ondsindet adfærd. BestSecurity vil ikke korrelere disse filer med personlig identificerbare oplysninger. Den automatiske indsendelse funktion kan deaktiveres efter installation ved at følge anvisningerne i dokumentationen til gældende produkter.

– Status oplysninger om installation og drift af BestSecurity Produktet. Denne information angiver til BestSecurity om installation af BestSecurity Produktet blev afsluttet med succes samt om BestSecurity Produktet har registreret en fejl. Oplysnings-statusen kan indeholde personlig identificerbare oplysninger, hvis disse oplysninger er indeholdt i navnet på den fil eller mappe som fundet af BestSecurity Produktet på tidspunktet ved installation eller fejl. Oplysningsstatusen er indsamlet af BestSecurity med henblik på at evaluere og forbedre BestSecurity produktets ydeevne og installation succesrate. Denne information vil ikke blive koordineret med nogen personlige identificerbare oplysninger.

– Oplysningerne i e-mails, som du sender via BestSecurity Produktet til BestSecurity for at rapportere som spam eller som fejlagtigt identificeret som spam. Disse e-mails kan indeholde personlig identificerbare oplysninger, og vil kun blive sendt til BestSecurity med din tilladelse, og vil ikke blive sendt automatisk. Hvis du sender sådanne meddelelser til BestSecurity, vil BestSecurity kun bruge dem med det formål at forbedre afslørings-evnen af BestSecuritys antispam- teknologi. BestSecurity vil ikke korrelere disse filer med andre personligt identificerbare oplysninger.

– Oplysninger i en rapport, som du kan vælge at sende via BestSecurity Produktet til BestSecurity når BestSecurity Produktet støder på et problem. Rapporten indeholder oplysninger om status for både BestSecurity og computeren på det tidspunkt, hvor BestSecurity Produktet stødte på problemet. Status information om computeren kan indeholde systemets sprog, og den version af operativsystemet til din computer, samt processer der kører og information vedrørende deres status og præstationer, og data fra filer eller mapper der var åbne på det tidspunkt, BestSecurity Produktet stødte på problemet. Oplysningerne kan indeholde personligt identificerbare oplysninger, hvis disse oplysninger er indeholdt i eller er en del af navnet på de filer eller mapper åbne på det tidspunkt, hvor BestSecurity Produktet stødte på problemet. Denne information vil blive sendt til BestSecurity kun med din tilladelse, og vil ikke blive sendt automatisk. Oplysningerne indsamles af BestSecurity med henblik på at korrigere og forbedre BestSecurity Produktets ydeevne. Denne information vil ikke være korreleret med det typiske problem og med personligt identificerbare oplysninger.

– IP (Internet Protokollen) -adressen på den computer, hvor BestSecurity produktet er installeret, samt andre generelle, statistiske oplysninger, der anvendes til licens administration, produkt analyse og til forbedring af produkt-funktionalitet. Denne information vil ikke blive koordineret med nogen personlige identificerbare oplysninger.

De indsamlede oplysninger som beskrevet ovenfor, er nødvendige for at optimere funktionaliteten af ​​BestSecurity produkter og kan overføres til BestSecurity i USA eller andre lande, der har mindre beskyttende databeskyttelseslove end den region, hvor du er beliggende (herunder EU). Men BestSecurity har taget flere forholdsregler, således at de indsamlede oplysninger, hvis de overføres, modtager et passende beskyttelsesniveau.

BestSecurity forbeholder sig ret til at samarbejde med enhver juridisk proces, og enhver retshåndhævende eller form for statsundersøgelse i forbindelse med din brug af et BestSecurity Produkt. Det betyder, at BestSecurity kan fremlægge dokumenter og oplysninger, der er relevante for en domstol eller en retshåndhævende eller anden form for undersøgelse af en regering. Med henblik på at fremme bevidstheden, afsløring og forebyggelse af sikkerhedsrisici på internettet, kan BestSecurity dele visse oplysninger med forskningsorganisationer og andre leverandører af sikkerhedssoftware. BestSecurity kan også anvende statistikker udledt af oplysningerne til at spore og offentliggøre rapporter om sikkerhedsrisikotendenser. Ved at bruge BestSecurity produktet, anerkender og accepterer du, at BestSecurity kan indsamle, overføre, lagre, videregive og analysere sådanne oplysninger til disse formål . Du erklærer, at al data du giver vil være korrekte, og du er forpligtiget til at informere BestSecurity om eventuelle ændringer i dette data. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​enhver af hans eller hendes data, som ikke er afgørende for gennemførelsen af aftalen og dens anvendelse til andre formål end opretholdelsen af ​​kontraktforholdet formål.

I tilfælde af at du giver oplysninger om en tredjepart, kan BestSecurity ikke holdes ansvarlig for at overholde principperne om information og samtykke, og det skal derfor være dig som garanterer at der tidligere er blevet informeret og indhentet samtykke fra ejeren af data, med hensyn til meddelelse af disse oplysninger.

BestSecurity’s fortrolighedspolitik garanterer dig ret til at få adgang til, berigtige, fjerne og afvise behandlingen af oplysninger ved at meddele BestSecurity via e-mail på: support@BestSecurity.dk

Ud over BestSecurity Produktets registreringsoplysninger, skal BESTSECURITY behandle og opbevare visse oplysninger om dit netværk og udstyr til at yde vedligeholdelse og tilhørende tjenester. For at forbedre sine produkter, kan BESTSECURITY også periodevis uploade oplysninger fra installerede BestSecurity Produkter om produktbrug, opdaget malware eller potentielt uønskede filer og bruge service trafik til at forbedre sine databaser og heuristik. BestSecurity Produktet er ikke designet til at fange eller opbevare personlige eller private oplysninger.

Du accepterer, at BestSecurity kan (i) bruge uploadet data fra installeret BestSecurity Produkter til at forbedre produkter og tjenester; (ii) bruge overført data til analyse eller rapportering, hvis en sådan anvendelse ikke identificerer dig eller indeholder nogen oplysninger, der kan bruges til at identificere en individuel person.

BESTSECURITY forbeholder sig titlen, ejerskab og alle rettigheder og interesse for intellektuel ejendom eller arbejde produkt som følge af dets brug og analyse af sådanne oplysninger.

GENERELT
Denne aftale er underlagt lovgivningen i Danmark og internationale ophavsretlige regler og traktater. Den danske domstol skal bruges til at afgøre enhver tvist, der udspringer af disse Licensbetingelse. Intet i denne Licensaftale vil mindske eventuelle rettigheder de måtte have i henhold til gældende lovgivning om forbrugerbeskyttelse eller andre gældende love i dit retsområde, der ikke kan fraviges ved aftale. I tilfælde af ugyldigheden af ​​en bestemmelse i denne aftale, skal den ugyldighed ikke påvirke gyldigheden af ​​de resterende dele af denne aftale. BESTSECURITY og BESTSECURITY logoer er varemærker tilhørende BESTSECURITY. Alle andre varemærker der anvendes i produktet eller i tilknyttede materialer tilhører deres respektive ejere.

Licensen ophører øjeblikkeligt uden varsel, hvis du er i strid med nogle af ​​dens vilkår og betingelser. Hvis aftalen opsiges grundet kundens misligholdelse er du kun berettiget til at få tilbagebetalt et eventuelt forudbetalt beløb som måtte ligge ud over bindingsperioden. Vilkår og betingelser vedrørende fortrolighed og begrænsninger for brug skal forblive i kraft, selv efter en eventuel opsigelse. BESTSECURITY kan revidere disse vilkår til enhver tid og de ​​ændrede vilkår gælder automatisk for de tilsvarende versioner af BestSecurity Produktet distribueret med de ændrede vilkår. Hvis nogen del af disse vilkår findes ugyldige og uden retskraft, vil det ikke påvirke gyldigheden af ​​de resterende vilkår, der forbliver gyldig og kan håndhæves.

I tilfælde af uenighed eller uoverensstemmelse mellem oversættelser af disse vilkår til andre sprog, er det den danske version, der er udstedt af BestSecurity som prioriteres.

Kontakt BestSecurity på Christians Brygge 28, 1559 København V, Danmark eller på tlf nr : (+45) 82 82 82 35 eller e-mail-adresse : hello@bestsecurity.dk

Senest opdateret d. 18. januar 2024

bestsecurity favikon

Skal vi hjælpe dig?

Book et møde med en konsulent og modtag et opkald indenfor 24 timer.

Så finder vi den rigtige løsning til din virksomhed.

bestsecurity favikon

Skal vi hjælpe dig?

Book et møde med en konsulent og modtag et opkald indenfor 24 timer.

Så finder vi den rigtige IT-løsning til dig.